HOME
フリーフォントで簡単ロゴ作成 リアルタイム HTML テスター テキスト変換サービス
 フォルダ
 
ユーザ関連のフォルダ 
IE 関連 
少し特殊なユーザーフォルダ 
システム関連 
アプリケーション固有のフォルダ

 
ディレクトリ内のサイズを取得

 


 レジストリ
   

     

 
IE 関連 
環境変数 
データベース 
SQLExpress( SQLServer )   

 

   
	Remote=1 に設定すると、リモート実行が可能になります
	DCOM設定していていろいろ遭遇


 
Shell Windows7 Shell
                 

               

   


 XP
       

フォルダレジストリ
Windows7 ShellXP   超めんどくさいフォルダを開く!